Welkom

Nieuwe bestuursleden gezocht

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse, wilt u dan contact opnemen met onze voorzitter Marieke Reehoorn tel. 06-11215626 of info@wandelbosgroenendaal.nl


De vereniging heeft ten doel:

  • Het bevorderen van een milieubewust gedrag, speciaal in en ten aanzien van het Wandelbos Groenendaal te Heemstede.
  • Het bevorderen van een evenwicht tussen de bescherming van de natuur enerzijds en de bescherming van belangen van recreanten anderzijds.
  • Het instandhouden van de sociale functie van het Wandelbos Groenendaal voor mens en hond, mede gezien de bijzondere plaats, die de hond in het leven van mensen inneemt.
  • Het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin met het vorenstaande verband houden of daartoe wenselijk of bevorderlijk kunnen zijn.