30e verjaardag Vrienden Wandelbos Groenendaal druk bezocht

Ondanks hagel, wind en regen kwamen meer dan zestig vrienden en andere wandelaars zaterdagochtend 20 juli langs bij het verjaardagsfeestje van de vereniging. Zij werden onthaald op een smakelijk taartje en biologisch vruchtensap, dat voor een vriendenprijs was geleverd door de firma ‘Kiebert Natuurlijk’ aan de Heemsteedse Binnenweg.

Ook wethouder Annelies van der Have was van de partij (zie foto 1). Zij had veel belangstelling voor de speciale jubileum-Boskrant, met daarin een overzicht van de activiteiten die de Vrienden Wandelbos Groenendaal in de afgelopen 30 jaar hebben ondernomen ten behoeve van het recreatieve plezier van wandelaars in het bos. Wethouder Nicole Mulder moest wegens vakantie helaas vertrek laten gaan.

Max van Donselaar van de Kennemerlandse firma ‘Tent en Meer’ had de Vrienden Wandelbos Groenendaal gelukkig het gebruik van een partytent aangeboden, waardoor het barre weer geen spelbreker kon zijn.

Veel passanten waren zo te spreken over de activiteiten van de Vrienden Wandelbos Groenendaal dat ze terplekke lid werden.

De vereniging is nog op zoek naar een vrijwilliger voor het bestuur:  info@wandelbosgroenendaal.nl

De lokale pers liet ook van zich horen:  Heemsteedse Courant  en  De Heemsteder  (pagina 10)

Foto 1: wethouder Annelies van der Have feliciteert bestuursleden van Vrienden Wandelbos Groenendaal.
vlnr: Leo van Os, Trudy Vink, Annelies van der Have, Ellen Zwarter
Foto 2: de partytent die de firma ‘Tent en meer’ zaterdag als cadeautje voor de verjaardag ter beschikking had gesteld.

Uitnodiging verjaardagsfeestje in Groenendaal

Vrienden Wandelbos Groenendaal al 30 jaar actief

VERJAARDAGSFEESTJE IN GROENENDAAL OP ZATERDAG 20 JULI VAN 10:00 TOT 12:00

Heemstede prijst zich gelukkig een schitterend wandelbos op haar grondgebied te hebben. Wandelbos Groenendaal wordt door mens en dier erg gewaardeerd en hoogfrequent bezocht. Dat vraagt om zorgvuldig gebruik en bijbehorende afspraken. Om de belangen van de recreatieve gebruikers, met of zonder hond, te beschermen en harmonisch met die van anderen te laten samen gaan, werd 30 jaar geleden de vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal opgericht.

Om dit te vieren organiseren de Vrienden Wandelbos Groenendaal op zaterdagochtend 20 juli van 10:00 tot 12:00 een bescheiden feestje voor leden en andere geïnteresseerden. Langs de Adriënnelaan ter hoogte van Lelievijver wordt u getrakteerd op een glaasje biologisch vruchtensap en een gebakje.

Veel is er gebeurd in die drie decennia, waarin goed overleg met de Gemeente en met andere belanghebbenden er voor zorgden dat het bos een aangename wandelomgeving bleef voor mens en dier.

Een speciale Jubileumkrant verhaalt over de vele positieve en minder positieve belevenissen die men in die 30 jaar in het bos heeft kunnen ervaren. Deze krant wordt op 20 juli in het bos uitgereikt.                   

De Adriënnelaan is eenvoudig te vinden door de ingang bij de Kinderboerderij te nemen; dan ligt de Adriënnelaan recht voor u (zie plattegrond).

 

Eikenprocessierupsen

Op 27 en 28 juni zijn aan de Sparrenlaan en langs de Herenweg tussen Sparrenlaan en Adriennelaan diverse kolonies van de eikenprocessierups aangetroffen.
De verspreiding van brandhaartjes vanuit de rupsenkolonies kan jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan luchtwegen veroorzaken bij mensen en honden.
Daarom is het van groot belang om nieuwe locaties van nesten van deze rupsen zo snel mogelijk te melden bij de gemeente. Dat kan via www.heemstede.nl/rupsen De gemeente zet de bomen af met lint en schakelt gespecialiseerde bedrijven in om de nesten weg te zuigen en te vernietigen.

 

Avondrondleiding op dinsdag 4 juni

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert een prachtige avondwandeling door wandelbos Groenendaal met veel aandacht voor de rijke natuur. Het gebied zit vol met leven.  Muizen, wezels, roodborsten en heggemussen zijn er volop te vinden. In de aangelegde takkenrillen vinden veel dieren en insecten een schuilplaats.

Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Verzamelen om 19 uur bij het informatiebord op de parkeerplaats van restaurant Landgoed Groenendaal (Groenendaal 3, Heemstede). De excursie duurt ongeveer 1,5 uur. 

Voor meer informatie, zie de website van IVN Zuid-Kennemerland.

Torenlaan weer fraai beboomd

Dinsdag 2 april hebben wethouders Annelies van der Have (o.a. Groen in de wijk) en Nicole Mulder (o.a. Natuur) officieel de eerste nieuwe beukenboom geplant op de Torenlaan in Wandelbos Groenendaal. De bijna 200 jaar oude beuken die daar stonden werden eind 2018 gerooid omdat ze dermate ‘op leeftijd’ waren dat de fraaie boslaan eruit zag als een mummelend oud mondje waarin nogal wat tanden ontbraken.

Inmiddels staan er tachtig vijfjarige beuken, al van een flink formaat dus, nu nog vol in bruin blad van afgelopen seizoen, maar spoedig met nieuw groen loof. Hoewel we de fraaie oude bomenrijen nog wel een tijd zullen missen, kunnen we al dit jaar genieten van een hernieuwde pracht langs de Torenlaan.

Foto 1:  Wethouders Van der Have (links) en Mulder planten de eerste beuk op de Torenlaan.
Foto 2: De nieuwe beuken, klaar om nieuwe bladeren te krijgen.

Het verdere werk aan de Torenlaan zal nog enige tijd in beslag nemen. Zo wordt er een gazen hek aangebracht langs de hele Torenlaan, net aan de zuidkant van de nieuwe beuken, zodat de Schotse Hooglanders op afstand gehouden kunnen worden van de nog kwetsbare stammen.

Terwijl die werkzaamheden worden uitgevoerd: daar wel even oppassen met het los laten lopen van honden.

Werkzaamheden Torenlaan

Op de Torenlaan worden werkzaamheden uitgevoerd. Daardoor staat het hek naar de Herenweg regelmatig open. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren door loslopende honden die in het verkeer terecht komen.

De oude bomen zijn gerooid, omdat ze op waren. Er is een waterleiding vernieuwd en er zijn grondwerkzaamheden verricht.

Op dinsdag 2 april wordt gestart met de nieuwe aanplant van beuken. Rond 16:30 uur worden de eerste beuken geplant door de wethouders Van der Have en Mulder. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden op 12 april afgerond zijn.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Op 8 november jl. heeft Marieke Reehoorn de voorzittershamer neergelegd van de Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal. Ruim 8 jaar lang is zij zeer actief geweest binnen het bestuur van deze vereniging; eerst als secretaris en de laatste jaren als voorzitter.
Van haar hand verscheen het artikel over deze vereniging in het boek Groenendaal, van buitenplaats tot wandelbos,dat in 2013 verscheen, ter gelegenheid van de 100everjaardag van het bos.
Natuurlijk blijft Marieke alle verwikkelingen rond haar geliefde wandelbos op de voet volgen, maar het wordt tijd voor nieuw bloed en een frisse blik, vindt ze.
Het bestuur van de vereniging behartigt vanaf de oprichting in 1989 de belangen van de recreanten en het bos, waarbij ook het verantwoord loslopen van honden in het noordelijke deel van het bos aandachtspunt is. Over het beheer van het wandelbos wordtregelmatig overleg gepleegd met de gemeente. Wederzijdse initiatieven en suggesties worden afgewogen en besproken op een coöperatievebasis. Dit alles met als doel een evenwicht te handhaven tussen de belangen van de vrije recreatie en de bescherming van de natuur.
Door het vertrek van Marieke en een zieke medebestuurder is de vereniging dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dus heb je zin om een klein beetje vrije tijd op te offeren voor dit unieke stukje natuur in Kennemerland, neem dan contact op met Trudy Vink (06 13 51 22 37) of Leo van Os (06 46 444 661) of stuur een mail via het contactformulier op onze website.

Vervanging beuken Torenlaan in Wandelbos Groenendaal van start gegaan op dinsdag 9 oktober

Op dinsdag 9 oktober is er gestart met het rooien van de beuken aan de Torenlaan. Aan- en afvoer zal vanaf de Herenweg plaatsvinden.
Na deze werkzaamheden gaat Waternet een waterleiding vervangen. Begin 2019 zal de gemeente 88 nieuwe beuken aanplanten om de historische laan te herstellen.

Tijdens de werkzaamheden zal een deel van de Torenlaan en directe omgeving niet toegankelijk zijn i.v.m. de veiligheid.
De gemeente houdt bewoners op de hoogte via: www.heemstede.nl/torenlaan

Bezoek ’t Molentje van Groenendaal op zaterdag 8 september

Op zaterdag 8 september is ’t Molentje van Groenendaal geopend van 10:00 tot 17:00 in verband met Open Monumentendag. Deze achtkantige molen dateert uit ongeveer 1781 maar over de functie ervan zijn de meningen verdeeld. De molenaar (Guus Broers) is gedurende de dag aanwezig om meer over de molen te vertellen.

Bekijk hier de andere monumenten in Heemstede die meedoen aan Open Monumentendag.