Werkzaamheden Torenlaan

Op de Torenlaan worden werkzaamheden uitgevoerd. Daardoor staat het hek naar de Herenweg regelmatig open. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren door loslopende honden die in het verkeer terecht komen.

De oude bomen zijn gerooid, omdat ze op waren. Er is een waterleiding vernieuwd en er zijn grondwerkzaamheden verricht.

Op dinsdag 2 april wordt gestart met de nieuwe aanplant van beuken. Rond 16:30 uur worden de eerste beuken geplant door de wethouders Van der Have en Mulder. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden op 12 april afgerond zijn.

NL Doet: help jij mee met het opknappen van de Rhododendronvijver?

Op zaterdag 16 maart doen we weer mee met de landelijke vrijwilligersactie NL Doet.

We gaan in ons bos, onder begeleiding van boswachter Rogier de rhododendronvijver nog mooier maken.  We gaan de afgekalfde oevers versterken met een natuurvriendelijke beschoeiing van wilgentenen.

We starten om 9:30 uur en verzamelen bij kinderboerderij ’t Molentje. We eindigen rond 15:30 uur. En natuurlijk is er weer koffie, thee en wat lekkers.

Deze keer werken we samen met de Stichting MEERgroen, die elke vrijdag in het bos aan het werk is met een groep vrijwilligers.

Het is altijd een gezellige activiteit en het doet goed om de handen uit de mouwen te steken in het bos. Kunt u zelf niet, dan is het misschien een leuke activiteit voor uw familieleden? Meld u aan via een mailtje aan info@wandelbosgroenendaal.nl

P.S. heeft u knotwilgen in de tuin? Het snoeiafval niet weggooien, dit kan de boswachter goed gebruiken.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Op 8 november jl. heeft Marieke Reehoorn de voorzittershamer neergelegd van de Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal. Ruim 8 jaar lang is zij zeer actief geweest binnen het bestuur van deze vereniging; eerst als secretaris en de laatste jaren als voorzitter.
Van haar hand verscheen het artikel over deze vereniging in het boek Groenendaal, van buitenplaats tot wandelbos,dat in 2013 verscheen, ter gelegenheid van de 100everjaardag van het bos.
Natuurlijk blijft Marieke alle verwikkelingen rond haar geliefde wandelbos op de voet volgen, maar het wordt tijd voor nieuw bloed en een frisse blik, vindt ze.
Het bestuur van de vereniging behartigt vanaf de oprichting in 1989 de belangen van de recreanten en het bos, waarbij ook het verantwoord loslopen van honden in het noordelijke deel van het bos aandachtspunt is. Over het beheer van het wandelbos wordtregelmatig overleg gepleegd met de gemeente. Wederzijdse initiatieven en suggesties worden afgewogen en besproken op een coöperatievebasis. Dit alles met als doel een evenwicht te handhaven tussen de belangen van de vrije recreatie en de bescherming van de natuur.
Door het vertrek van Marieke en een zieke medebestuurder is de vereniging dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dus heb je zin om een klein beetje vrije tijd op te offeren voor dit unieke stukje natuur in Kennemerland, neem dan contact op met Trudy Vink (06 13 51 22 37) of Leo van Os (06 46 444 661) of stuur een mail via het contactformulier op onze website.

Uitnodiging ALV (8 november)

Uitnodiging

voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal op donderdag 8 november 2018 om 15:00 uur

Locatie: KIMT Stichting Kom in mijn Tuin, Herenweg nr. 16 in Heemstede 

met als gastspreker boswachter Rogier Veldhuisen, werkzaam bij de Gemeente Heemstede

Het bestuur van de VVWG nodigt u van harte uit om op donderdag 8 november 2018 aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. De vergadering wordt gehouden in het gebouw van KIMT Stichting Kom in mijn Tuin, gelegen in het zuidelijk deel van het bos.

Als gastspreker hebben we boswachter Rogier bereid gevonden om te vertellen over de stand van zaken in het bos en om vragen te beantwoorden.

In verband met de organisatie zouden we graag willen weten of u van plan bent om te komen. U kunt zich aanmelden via info@wandelbosgroenendaal.nl. Heeft u een vraag voor Rogier, dan kunt u dit doorgeven via hetzelfde e-mail adres.

Dus, ligt het wandelbos Groenendaal u na aan het hart en wilt u ook graag meer weten van wat er speelt in het bos dan zien wij u heel graag verschijnen!

 

Bent u nog geen lid, geen probleem. U kunt zich hier aanmelden als lid via de website.

Vervanging beuken Torenlaan in Wandelbos Groenendaal van start gegaan op dinsdag 9 oktober

Op dinsdag 9 oktober is er gestart met het rooien van de beuken aan de Torenlaan. Aan- en afvoer zal vanaf de Herenweg plaatsvinden.
Na deze werkzaamheden gaat Waternet een waterleiding vervangen. Begin 2019 zal de gemeente 88 nieuwe beuken aanplanten om de historische laan te herstellen.

Tijdens de werkzaamheden zal een deel van de Torenlaan en directe omgeving niet toegankelijk zijn i.v.m. de veiligheid.
De gemeente houdt bewoners op de hoogte via: www.heemstede.nl/torenlaan

Bezoek ’t Molentje van Groenendaal op zaterdag 8 september

Op zaterdag 8 september is ’t Molentje van Groenendaal geopend van 10:00 tot 17:00 in verband met Open Monumentendag. Deze achtkantige molen dateert uit ongeveer 1781 maar over de functie ervan zijn de meningen verdeeld. De molenaar (Guus Broers) is gedurende de dag aanwezig om meer over de molen te vertellen.

Bekijk hier de andere monumenten in Heemstede die meedoen aan Open Monumentendag.

 

Waterkwaliteit Groenendaal

De watergangen rond Groenendaal worden niet bemonsterd op de aanwezigheid van blauwalg. Vorige zomer werd er bij de zwemplaatsen in het bos gewaarschuwd voor blauwalg. Er was toen een duidelijk zichtbare blauwgroene waas in het water aanwezig. Op basis van deze waarneming heeft de bosbeheerder toen waarschuwingsborden geplaatst. Deze waas is nu niet zichtbaar. Blauwalgen kunnen huidirritatie en maag-/darmklachten veroorzaken.

Rijkswaterstaat controleert op vaste zwemlocaties in het hele land de aanwezigheid van blauwalgen tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Op zwemwater.nl staan de resultaten vermeld. Groenendaal is geen zwemwaterplek voor mensen en wordt niet bemonsterd. In de nabije omgeving geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalgen aan het zuidstrand van het Haarlemmermeerse bos.

Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen of wieren. Het zijn bacteriën. Een andere naam ervoor is cyanobacteriën. Ze leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Als er veel voedingsstoffen in het water zitten en het warm is, kan dat een blauwalgenbloei veroorzaken. Tijdens een bloei kunnen de vele blauwalgen een drijflaag vormen. Omdat de onderkant van de drijflaag afsterft, komen gifstoffen (toxines) in het water terecht. Niet alle blauwalgen maken toxines aan. Als het water een vreemde kleur heeft of als er een stinkende laag met algenbrij op het water ligt is het niet verstandig om te zwemmen.

Los van blauwalg is het vrijwel nooit verstandig honden in natuurwateren te laten zwemmen. Leishmania rondwormen en andere parasieten liggen altijd op de loer. De stilstaande poeltjes welke niet met enig ander oppervlaktewater in verbinding staan zijn het hele jaar niet veilig.

De bomen op de Torenlaan worden in oktober gekapt

De gemeente laat ons weten dat in oktober 2018 de beuken aan de Torenlaan gekapt
zullen worden. Zoals al eerder geconstateerd verkeren de bomen in slechte staat en worden daarom vervangen door nieuwe beuken; in het Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032 werd daarover al bericht. Direct na de kap vervangt Waternet in deze laan een oude waterleiding. In het plantseizoen 2018-2019 (in de winter) plaatst de gemeente nieuwe beuken.

In de toelichting meldt de gemeente:
“In de Torenlaan is momenteel geen sprake meer van een volledige laanstructuur. Een aantal bomen is omgevallen of uit voorzorg (deels) verwijderd. Uit een recente inspectie van de bomen bleek dat een deel van de resterende beuken er slecht aan toe is. Maatregelen zijn nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. Om ervoor te zorgen dat bezoekers de Torenlaan ook in de toekomst kunnen ervaren als een monumentale laan is ervoor gekozen alle beuken tegelijk te vervangen door nieuwe beuken.”

“De Torenlaan is de meest noordelijke laan van Wandelbos Groenendaal. Deze laan bestaat uit monumentale beuken en linden van rond 1820. Er zullen 58 beuken gekapt worden en er worden ongeveer 88 nieuwe beuken terug geplant. Daarmee wordt het weer een volledige laan, die vrijwel gelijk is aan de situatie rond 1820.De linden aan de westkant van de laan (bij de Herenweg) zijn nog in goede staat en blijven dan ook staan.”

Om de in het bos aanwezige vleermuizen zo min mogelijk te verstoren vindt de kap plaats in oktober, zodat er geen nesten van vogels verloren gaan.

Een Informatiebijeenkomst staat gepland op woensdagavond 27 juni tussen 19.00 – 20.30 uur. Ter plaatse geeft de gemeente uitleg over de werkzaamheden.
Arthur Schaafsma, Han van der Aar en Rogier Veldhuisen (Wandelbos) zijn erbij aanwezig.