Werkzaamheden Torenlaan

Op de Torenlaan worden werkzaamheden uitgevoerd. Daardoor staat het hek naar de Herenweg regelmatig open. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren door loslopende honden die in het verkeer terecht komen.

De oude bomen zijn gerooid, omdat ze op waren. Er is een waterleiding vernieuwd en er zijn grondwerkzaamheden verricht.

Op dinsdag 2 april wordt gestart met de nieuwe aanplant van beuken. Rond 16:30 uur worden de eerste beuken geplant door de wethouders Van der Have en Mulder. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden op 12 april afgerond zijn.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Op 8 november jl. heeft Marieke Reehoorn de voorzittershamer neergelegd van de Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal. Ruim 8 jaar lang is zij zeer actief geweest binnen het bestuur van deze vereniging; eerst als secretaris en de laatste jaren als voorzitter.
Van haar hand verscheen het artikel over deze vereniging in het boek Groenendaal, van buitenplaats tot wandelbos,dat in 2013 verscheen, ter gelegenheid van de 100everjaardag van het bos.
Natuurlijk blijft Marieke alle verwikkelingen rond haar geliefde wandelbos op de voet volgen, maar het wordt tijd voor nieuw bloed en een frisse blik, vindt ze.
Het bestuur van de vereniging behartigt vanaf de oprichting in 1989 de belangen van de recreanten en het bos, waarbij ook het verantwoord loslopen van honden in het noordelijke deel van het bos aandachtspunt is. Over het beheer van het wandelbos wordtregelmatig overleg gepleegd met de gemeente. Wederzijdse initiatieven en suggesties worden afgewogen en besproken op een coöperatievebasis. Dit alles met als doel een evenwicht te handhaven tussen de belangen van de vrije recreatie en de bescherming van de natuur.
Door het vertrek van Marieke en een zieke medebestuurder is de vereniging dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dus heb je zin om een klein beetje vrije tijd op te offeren voor dit unieke stukje natuur in Kennemerland, neem dan contact op met Trudy Vink (06 13 51 22 37) of Leo van Os (06 46 444 661) of stuur een mail via het contactformulier op onze website.

Vervanging beuken Torenlaan in Wandelbos Groenendaal van start gegaan op dinsdag 9 oktober

Op dinsdag 9 oktober is er gestart met het rooien van de beuken aan de Torenlaan. Aan- en afvoer zal vanaf de Herenweg plaatsvinden.
Na deze werkzaamheden gaat Waternet een waterleiding vervangen. Begin 2019 zal de gemeente 88 nieuwe beuken aanplanten om de historische laan te herstellen.

Tijdens de werkzaamheden zal een deel van de Torenlaan en directe omgeving niet toegankelijk zijn i.v.m. de veiligheid.
De gemeente houdt bewoners op de hoogte via: www.heemstede.nl/torenlaan

Bezoek ’t Molentje van Groenendaal op zaterdag 8 september

Op zaterdag 8 september is ’t Molentje van Groenendaal geopend van 10:00 tot 17:00 in verband met Open Monumentendag. Deze achtkantige molen dateert uit ongeveer 1781 maar over de functie ervan zijn de meningen verdeeld. De molenaar (Guus Broers) is gedurende de dag aanwezig om meer over de molen te vertellen.

Bekijk hier de andere monumenten in Heemstede die meedoen aan Open Monumentendag.

 

Waterkwaliteit Groenendaal

De watergangen rond Groenendaal worden niet bemonsterd op de aanwezigheid van blauwalg. Vorige zomer werd er bij de zwemplaatsen in het bos gewaarschuwd voor blauwalg. Er was toen een duidelijk zichtbare blauwgroene waas in het water aanwezig. Op basis van deze waarneming heeft de bosbeheerder toen waarschuwingsborden geplaatst. Deze waas is nu niet zichtbaar. Blauwalgen kunnen huidirritatie en maag-/darmklachten veroorzaken.

Rijkswaterstaat controleert op vaste zwemlocaties in het hele land de aanwezigheid van blauwalgen tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Op zwemwater.nl staan de resultaten vermeld. Groenendaal is geen zwemwaterplek voor mensen en wordt niet bemonsterd. In de nabije omgeving geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalgen aan het zuidstrand van het Haarlemmermeerse bos.

Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen of wieren. Het zijn bacteriën. Een andere naam ervoor is cyanobacteriën. Ze leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Als er veel voedingsstoffen in het water zitten en het warm is, kan dat een blauwalgenbloei veroorzaken. Tijdens een bloei kunnen de vele blauwalgen een drijflaag vormen. Omdat de onderkant van de drijflaag afsterft, komen gifstoffen (toxines) in het water terecht. Niet alle blauwalgen maken toxines aan. Als het water een vreemde kleur heeft of als er een stinkende laag met algenbrij op het water ligt is het niet verstandig om te zwemmen.

Los van blauwalg is het vrijwel nooit verstandig honden in natuurwateren te laten zwemmen. Leishmania rondwormen en andere parasieten liggen altijd op de loer. De stilstaande poeltjes welke niet met enig ander oppervlaktewater in verbinding staan zijn het hele jaar niet veilig.

De bomen op de Torenlaan worden in oktober gekapt

De gemeente laat ons weten dat in oktober 2018 de beuken aan de Torenlaan gekapt
zullen worden. Zoals al eerder geconstateerd verkeren de bomen in slechte staat en worden daarom vervangen door nieuwe beuken; in het Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032 werd daarover al bericht. Direct na de kap vervangt Waternet in deze laan een oude waterleiding. In het plantseizoen 2018-2019 (in de winter) plaatst de gemeente nieuwe beuken.

In de toelichting meldt de gemeente:
“In de Torenlaan is momenteel geen sprake meer van een volledige laanstructuur. Een aantal bomen is omgevallen of uit voorzorg (deels) verwijderd. Uit een recente inspectie van de bomen bleek dat een deel van de resterende beuken er slecht aan toe is. Maatregelen zijn nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. Om ervoor te zorgen dat bezoekers de Torenlaan ook in de toekomst kunnen ervaren als een monumentale laan is ervoor gekozen alle beuken tegelijk te vervangen door nieuwe beuken.”

“De Torenlaan is de meest noordelijke laan van Wandelbos Groenendaal. Deze laan bestaat uit monumentale beuken en linden van rond 1820. Er zullen 58 beuken gekapt worden en er worden ongeveer 88 nieuwe beuken terug geplant. Daarmee wordt het weer een volledige laan, die vrijwel gelijk is aan de situatie rond 1820.De linden aan de westkant van de laan (bij de Herenweg) zijn nog in goede staat en blijven dan ook staan.”

Om de in het bos aanwezige vleermuizen zo min mogelijk te verstoren vindt de kap plaats in oktober, zodat er geen nesten van vogels verloren gaan.

Een Informatiebijeenkomst staat gepland op woensdagavond 27 juni tussen 19.00 – 20.30 uur. Ter plaatse geeft de gemeente uitleg over de werkzaamheden.
Arthur Schaafsma, Han van der Aar en Rogier Veldhuisen (Wandelbos) zijn erbij aanwezig.

Zieke honden door vergif in Groenendaal?

Er gaat een gerucht rond dat er vergiftigde koekjes in het wandelbos zouden liggen. Er zijn bij de gemeente geen aangiften gedaan; toch is het bos doorzocht, maar er is geen gif gevonden. Wel zijn een paar honden recentelijk ziek geworden, maar navraag bij de gemeente leert ons dat er een soort virus lijkt te heersen, wat de ziekte van die honden zou kunnen verklaren. Een Heemsteedse dierenarts kan de aanwezigheid van gif in het wandelbos ook niet bevestigen; er zijn geen honden met vergiftigingsverschijnselen bij hen binnen gebracht. Het ziet er dus naar uit dat we ons gelukkig geen grote zorgen hoeven te maken.

Waarschuwing: er is mogelijk blauwalg aanwezig in de waterpartijen in Groenendaal.

Sommige blauwalgen zijn giftig. Als u in besmet water zwemt, komen de giftige stoffen via
 uw mond uw lichaam binnen en kunt u ziek worden. Vooral kinderen moeten oppassen, omdat zij kwetsbaarder zijn en onbewust soms slokken water binnenkrijgen. 
 
Ook huisdieren kunnen ernstig ziek worden van het drinken van besmet water of door het drooglikken van hun besmeurde vacht.
 
Verschijnselen van vergiftiging door blauwalgen zijn meestal 12 uur na het zwemmen merkbaar. De symptomen zijn: hoofdpijn, huiduitslag, maagkramp, misselijkheid, braken, diarree, koorts, een pijnlijke of rode keel, oorpijn, oogirritaties, lopende neus of gezwollen lippen. 
 
Blauwalgen zijn met het blote oog alleen te herkennen als ze kolonies of drijflagen vormen. 
De meeste blauwalgen hebben een groene kleur, maar er zijn ook soorten die roodbruin of bruingroen zijn. Op basis van het gezondheidsrisico zijn drijflagen ingedeeld in categorieën:
Categorie  Te herkennen aan 
Beginnende drijflaag Kolonies groene bolletjes, vlokjes, strootjes of banaantjes die in het water zweven. Het water ruikt een beetje naar vis.
Drijflaag Een verfachtige laag en groene soep. Er hangt een sterke vislucht.
Ontledende drijflaag Op het water ligt blauw of wit schuim en het ruikt naar rottende planten.

Bron: Rijkswaterstaat

Schapen in Wandelbos Groenendaal

De schapen zullen dit jaar op zondag 21 augustus in het zuidelijk deel van het bos aankomen en na vier weken, op zondag 18 september, weer vertrekken. De schapen zullen op maandag, dinsdag, woensdag en zondag in het bos grazen –in totaal dus 14 graasdagen. De overige tijd lopen ze op een stukje land ten zuiden van het bos.

De schapen komen dit jaar niet in het voor honden toegankelijke noordelijke deel van Groenendaal; ze worden alleen in het zuidelijk deel van het bos ingezet.

Op zondagochtend 21 augustus lopen ze, begeleid door een herder met honden, vanaf circa 9:00 uur vanuit Aerdenhout over de openbare weg naar Heemstede. De route die de kudde volgt: Zandvoortselaan, NS station, Leidsevaart, Rivierenwijk, Herenweg. Op zondagochtend 18 september vanaf circa 9:00 uur vertrekken de schapen weer uit het bos. Ze volgen daarbij de omgekeerde route als bij aankomst.