Zieke honden door vergif in Groenendaal?

Er gaat een gerucht rond dat er vergiftigde koekjes in het wandelbos zouden liggen. Er zijn bij de gemeente geen aangiften gedaan; toch is het bos doorzocht, maar er is geen gif gevonden. Wel zijn een paar honden recentelijk ziek geworden, maar navraag bij de gemeente leert ons dat er een soort virus lijkt te heersen, wat de ziekte van die honden zou kunnen verklaren. Een Heemsteedse dierenarts kan de aanwezigheid van gif in het wandelbos ook niet bevestigen; er zijn geen honden met vergiftigingsverschijnselen bij hen binnen gebracht. Het ziet er dus naar uit dat we ons gelukkig geen grote zorgen hoeven te maken.

Waarschuwing: er is mogelijk blauwalg aanwezig in de waterpartijen in Groenendaal.

Sommige blauwalgen zijn giftig. Als u in besmet water zwemt, komen de giftige stoffen via
 uw mond uw lichaam binnen en kunt u ziek worden. Vooral kinderen moeten oppassen, omdat zij kwetsbaarder zijn en onbewust soms slokken water binnenkrijgen. 
 
Ook huisdieren kunnen ernstig ziek worden van het drinken van besmet water of door het drooglikken van hun besmeurde vacht.
 
Verschijnselen van vergiftiging door blauwalgen zijn meestal 12 uur na het zwemmen merkbaar. De symptomen zijn: hoofdpijn, huiduitslag, maagkramp, misselijkheid, braken, diarree, koorts, een pijnlijke of rode keel, oorpijn, oogirritaties, lopende neus of gezwollen lippen. 
 
Blauwalgen zijn met het blote oog alleen te herkennen als ze kolonies of drijflagen vormen. 
De meeste blauwalgen hebben een groene kleur, maar er zijn ook soorten die roodbruin of bruingroen zijn. Op basis van het gezondheidsrisico zijn drijflagen ingedeeld in categorieën:
Categorie  Te herkennen aan 
Beginnende drijflaag Kolonies groene bolletjes, vlokjes, strootjes of banaantjes die in het water zweven. Het water ruikt een beetje naar vis.
Drijflaag Een verfachtige laag en groene soep. Er hangt een sterke vislucht.
Ontledende drijflaag Op het water ligt blauw of wit schuim en het ruikt naar rottende planten.

Bron: Rijkswaterstaat

Schapen in Wandelbos Groenendaal

De schapen zullen dit jaar op zondag 21 augustus in het zuidelijk deel van het bos aankomen en na vier weken, op zondag 18 september, weer vertrekken. De schapen zullen op maandag, dinsdag, woensdag en zondag in het bos grazen –in totaal dus 14 graasdagen. De overige tijd lopen ze op een stukje land ten zuiden van het bos.

De schapen komen dit jaar niet in het voor honden toegankelijke noordelijke deel van Groenendaal; ze worden alleen in het zuidelijk deel van het bos ingezet.

Op zondagochtend 21 augustus lopen ze, begeleid door een herder met honden, vanaf circa 9:00 uur vanuit Aerdenhout over de openbare weg naar Heemstede. De route die de kudde volgt: Zandvoortselaan, NS station, Leidsevaart, Rivierenwijk, Herenweg. Op zondagochtend 18 september vanaf circa 9:00 uur vertrekken de schapen weer uit het bos. Ze volgen daarbij de omgekeerde route als bij aankomst.

In memoriam Rob de Lijster

DeLijster

Op 7 juli j.l. is Rob de Lijster overleden.
Rob heeft vele jaren in het bestuur van onze vereniging gezeten. De laatste jaren als voorzitter.

In al die jaren heeft Rob veel voor onze vereniging betekend. Enthousiast en gedreven kwam hij op voor de belangen van de recreanten in ons Groenendaalse bos.
Onder zijn leiding werd er gebouwd aan een goede werkrelatie met de gemeente, waarin wederzijds respect centraal stond. Hij schuwde de discussie echter niet.
Wij zijn blij dat wij onze erkentelijkheid nog naar hem hebben kunnen uitspreken in de afgelopen Algemene Ledenvergadering, waarin wij hem tot erelid hebben benoemd.

Met het overlijden van Rob heeft de wereld weer een mooi mens verloren.

Het bestuur van vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.