De bomen op de Torenlaan worden in oktober gekapt

De gemeente laat ons weten dat in oktober 2018 de beuken aan de Torenlaan gekapt
zullen worden. Zoals al eerder geconstateerd verkeren de bomen in slechte staat en worden daarom vervangen door nieuwe beuken; in het Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032 werd daarover al bericht. Direct na de kap vervangt Waternet in deze laan een oude waterleiding. In het plantseizoen 2018-2019 (in de winter) plaatst de gemeente nieuwe beuken.

In de toelichting meldt de gemeente:
“In de Torenlaan is momenteel geen sprake meer van een volledige laanstructuur. Een aantal bomen is omgevallen of uit voorzorg (deels) verwijderd. Uit een recente inspectie van de bomen bleek dat een deel van de resterende beuken er slecht aan toe is. Maatregelen zijn nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. Om ervoor te zorgen dat bezoekers de Torenlaan ook in de toekomst kunnen ervaren als een monumentale laan is ervoor gekozen alle beuken tegelijk te vervangen door nieuwe beuken.”

“De Torenlaan is de meest noordelijke laan van Wandelbos Groenendaal. Deze laan bestaat uit monumentale beuken en linden van rond 1820. Er zullen 58 beuken gekapt worden en er worden ongeveer 88 nieuwe beuken terug geplant. Daarmee wordt het weer een volledige laan, die vrijwel gelijk is aan de situatie rond 1820.De linden aan de westkant van de laan (bij de Herenweg) zijn nog in goede staat en blijven dan ook staan.”

Om de in het bos aanwezige vleermuizen zo min mogelijk te verstoren vindt de kap plaats in oktober, zodat er geen nesten van vogels verloren gaan.

Een Informatiebijeenkomst staat gepland op woensdagavond 27 juni tussen 19.00 – 20.30 uur. Ter plaatse geeft de gemeente uitleg over de werkzaamheden.
Arthur Schaafsma, Han van der Aar en Rogier Veldhuisen (Wandelbos) zijn erbij aanwezig.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *