Reacties Beheerplan 2015-2032 (1)

Aan de Vrienden van Wandelbos Groenendaal

Heemstede, 21 januari 2015
Beste bosvrienden,

Op 12 december 2014 vroegen wij u om uw reactie op het concept Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032, dat de gemeente Heemstede onlangs heeft gelanceerd. Wij nodigden u ook van harte uit om aanwezig te zijn op de informatieavond van de gemeente op 7 januari jl. Wij hadden gehoopt op veel reacties, want input vooraf is zinvoller dan kritiek achteraf. De reacties die wij van 6 leden hebben mogen ontvangen hebben wij zorgvuldig meegenomen in ons overleg met de gemeente.

Daarnaast hebben wij ook diverse kritische en positieve geluiden in het bos gehoord en verzameld. Het is heel prettig om diverse standpunten en invalshoeken te kunnen bundelen, om zo met een goed onderbouwd verhaal naar de gemeente te kunnen gaan. De meeste reacties betroffen de proef met begrazing door schapen, het onderhoud en het ecologisch beheer van het bos.

Als bestuur is het onze taak om zoveel mogelijk leden te vertegenwoordigen en een vinger aan de pols te houden bij zaken die het wandelbos betreffen. Wij voeren al maandenlang constructief overleg met de gemeente en het is steeds weer prettig te ervaren dat wij daarbij als serieuze gesprekspartner worden gezien. Wij wijzen op knelpunten en stellen kritische vragen over onderwerpen die nadere toelichting vereisen. Wij dragen daarbij ook alternatieven aan vanuit het perspectief van ‘de gebruiker van het wandelbos’.

Het is dan ook heel jammer dat er afgelopen week in De Heemsteder negatieve en onjuiste berichten over onze vereniging zijn verschenen. Het is niet een kwestie van voor of tegen het beheerplan stemmen, het is van belang om kritische geluiden te laten horen en te streven naar een gezond en goed onderhouden wandelbos voor alle gebruikers. Wij zijn ons ervan bewust dat er op korte termijn minder geliefde maatregelen nodig zijn om het bos ook op de lange termijn aantrekkelijk te houden voor mens en dier.

Ons laatste overleg met de gemeente heeft op 14 januari jl. plaats gehad. In dat overleg hebben wij de input van onze leden besproken.

 • Het inzetten van een schaapskudde om de esdoornopslag te bestrijden is een proefneming waarvan niet bij voorbaat is vast te stellen wat het resultaat zal zijn. Hoeveel schapen zijn er nodig voor het begrazen van een bepaald bosvak? Welke beplanting zullen de schapen precies eten? Hoe zijn de resultaten bij vergelijkbare projecten? Welke maatregelen zijn gewenst om problemen tussen schapen en honden te vermijden? Hoeveel overlast zullen de schapenkeuteltjes geven? Zijn er alternatieven? Wij hebben de gemeente gevraagd om met een gedegen kosten/batenanalyse te komen.
 • Om de gebruikers van het bos niet teveel te ontrieven zouden de volgende nuances aangebracht kunnen worden:
  – geen begrazing door schapen in het weekend
  – duidelijk in het beheerplan aangeven dat het niet om een blok van twee weken gaat, maar om een verdeling van enkele dagen over het noorder- en zuiderbos
  – duidelijke communicatie in het bos welk bosvak wanneer begraasd gaat worden (daar geldt dan tijdelijk een aanlijnplicht)
  – ongewenste hoeveelheden schapenkeutels op de wandelpaden zullen door de gemeente worden verwijderd
 • Sinds de gemeente 20 jaar geleden heeft besloten om het wandelbos ecologisch te beheren, heeft er te weinig dunning plaatsgevonden met alle gevolgen van dien. Belangrijke boomgroepen worden verdrongen door ongewenste flora en op veel plaatsen komen struiken en planten niet tot hun recht door het woekeren van planten en bomen.
  Er moet dus nodig gesnoeid en gedund worden, maar daar moet goed over worden nagedacht. Per aan te pakken bosvak zal in de toekomst met een netwerk van deskundigen worden bepaald welke bomen moeten wijken. Om voldoende draagvlak te creëren kunnen de werkzaamheden worden voorafgegaan door een bezoek aan het betreffende bosvak, met tekst en uitleg, waaraan elke Heemstedenaar kan deelnemen. Tevens zouden de opgegeven bomen kunnen worden gemarkeerd met een bordje of stip.
  Ook hier speelt de communicatie naar de gebruiker van het bos een zeer belangrijke rol.
 • Leden van de VVWG klagen over de grote aantallen takkenrillen en dode bomen die kris kras door het bos verspreid liggen. De gemeente laat weten dat met de grote hoeveelheid kapwerk dat de komende jaren verricht moet worden, wellicht toch ook een deel van het dode hout uit het bos verwijderd moet worden, een stelregel waar men de afgelopen 20 jaar niet van af wilde wijken. Er wordt serieus nagedacht over de bestemming van overtollig kaphout.
 • Verder kwamen o.a. zaken ter sprake als de zwemplaatsen voor honden, het verstrekken van poepzakjes aan hondenbezitters, informatieborden en wandelroutes, strengere handhaving van leefregels, picknicktafels en afvalbakken.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag.
U kunt ons altijd mailen via: info@wandelbosgroenendaal.nl .

Namens het bestuur van de VVWG,

Edith Tiessen
secretaris

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *