30e verjaardag Vrienden Wandelbos Groenendaal druk bezocht

Ondanks hagel, wind en regen kwamen meer dan zestig vrienden en andere wandelaars zaterdagochtend 20 juli langs bij het verjaardagsfeestje van de vereniging. Zij werden onthaald op een smakelijk taartje en biologisch vruchtensap, dat voor een vriendenprijs was geleverd door de firma ‘Kiebert Natuurlijk’ aan de Heemsteedse Binnenweg.

Ook wethouder Annelies van der Have was van de partij (zie foto 1). Zij had veel belangstelling voor de speciale jubileum-Boskrant, met daarin een overzicht van de activiteiten die de Vrienden Wandelbos Groenendaal in de afgelopen 30 jaar hebben ondernomen ten behoeve van het recreatieve plezier van wandelaars in het bos. Wethouder Nicole Mulder moest wegens vakantie helaas vertrek laten gaan.

Max van Donselaar van de Kennemerlandse firma ‘Tent en Meer’ had de Vrienden Wandelbos Groenendaal gelukkig het gebruik van een partytent aangeboden, waardoor het barre weer geen spelbreker kon zijn.

Veel passanten waren zo te spreken over de activiteiten van de Vrienden Wandelbos Groenendaal dat ze terplekke lid werden.

De vereniging is nog op zoek naar een vrijwilliger voor het bestuur:  info@wandelbosgroenendaal.nl

De lokale pers liet ook van zich horen:  Heemsteedse Courant  en  De Heemsteder  (pagina 10)

Foto 1: wethouder Annelies van der Have feliciteert bestuursleden van Vrienden Wandelbos Groenendaal.
vlnr: Leo van Os, Trudy Vink, Annelies van der Have, Ellen Zwarter
Foto 2: de partytent die de firma ‘Tent en meer’ zaterdag als cadeautje voor de verjaardag ter beschikking had gesteld.

Uitnodiging verjaardagsfeestje in Groenendaal

Vrienden Wandelbos Groenendaal al 30 jaar actief

VERJAARDAGSFEESTJE IN GROENENDAAL OP ZATERDAG 20 JULI VAN 10:00 TOT 12:00

Heemstede prijst zich gelukkig een schitterend wandelbos op haar grondgebied te hebben. Wandelbos Groenendaal wordt door mens en dier erg gewaardeerd en hoogfrequent bezocht. Dat vraagt om zorgvuldig gebruik en bijbehorende afspraken. Om de belangen van de recreatieve gebruikers, met of zonder hond, te beschermen en harmonisch met die van anderen te laten samen gaan, werd 30 jaar geleden de vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal opgericht.

Om dit te vieren organiseren de Vrienden Wandelbos Groenendaal op zaterdagochtend 20 juli van 10:00 tot 12:00 een bescheiden feestje voor leden en andere geïnteresseerden. Langs de Adriënnelaan ter hoogte van Lelievijver wordt u getrakteerd op een glaasje biologisch vruchtensap en een gebakje.

Veel is er gebeurd in die drie decennia, waarin goed overleg met de Gemeente en met andere belanghebbenden er voor zorgden dat het bos een aangename wandelomgeving bleef voor mens en dier.

Een speciale Jubileumkrant verhaalt over de vele positieve en minder positieve belevenissen die men in die 30 jaar in het bos heeft kunnen ervaren. Deze krant wordt op 20 juli in het bos uitgereikt.                   

De Adriënnelaan is eenvoudig te vinden door de ingang bij de Kinderboerderij te nemen; dan ligt de Adriënnelaan recht voor u (zie plattegrond).

 

Nieuwe bestuursleden gezocht

Op 8 november jl. heeft Marieke Reehoorn de voorzittershamer neergelegd van de Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal. Ruim 8 jaar lang is zij zeer actief geweest binnen het bestuur van deze vereniging; eerst als secretaris en de laatste jaren als voorzitter.
Van haar hand verscheen het artikel over deze vereniging in het boek Groenendaal, van buitenplaats tot wandelbos,dat in 2013 verscheen, ter gelegenheid van de 100everjaardag van het bos.
Natuurlijk blijft Marieke alle verwikkelingen rond haar geliefde wandelbos op de voet volgen, maar het wordt tijd voor nieuw bloed en een frisse blik, vindt ze.
Het bestuur van de vereniging behartigt vanaf de oprichting in 1989 de belangen van de recreanten en het bos, waarbij ook het verantwoord loslopen van honden in het noordelijke deel van het bos aandachtspunt is. Over het beheer van het wandelbos wordtregelmatig overleg gepleegd met de gemeente. Wederzijdse initiatieven en suggesties worden afgewogen en besproken op een coöperatievebasis. Dit alles met als doel een evenwicht te handhaven tussen de belangen van de vrije recreatie en de bescherming van de natuur.
Door het vertrek van Marieke en een zieke medebestuurder is de vereniging dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dus heb je zin om een klein beetje vrije tijd op te offeren voor dit unieke stukje natuur in Kennemerland, neem dan contact op met Trudy Vink (06 13 51 22 37) of Leo van Os (06 46 444 661) of stuur een mail via het contactformulier op onze website.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal op vrijdag 15 december 2017 om 15:00 uur

Locatie: KIMT Stichting Kom in mijn Tuin, Herenweg nr. 16 in Heemstede

 

Beste leden,

Het bestuur van de VVWG nodigt u van harte uit om op vrijdag 15 december 2017 aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. De vergadering wordt gehouden in het gebouw van KIMT Stichting Kom in mijn Tuin, gelegen in het zuidelijk deel van het bos. Een routebeschrijving is bijgesloten. Om 14.45 uur staat de koffie/thee klaar!

In verband met de organisatie zouden we graag willen weten of u van plan bent om te komen. U kunt zich aanmelden via info@wandelbosgroenendaal.nl. Laat het ons ook weten als u het lastig vindt om er te komen, want dan kunt u met ons meerijden.

Dus, ligt het wandelbos Groenendaal u na aan het hart en wilt u ook graag meer weten van wat er speelt in het bos dan zien wij u heel graag verschijnen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur VVWG

Marieke Reehoorn (voorzitter), Trudy Vink (penningmeester en ledenadministratie)

Leo van Os (PR) en Freek Braadbaart

Bijlage: Routebeschrijving (pdf, 146 KB)

Uitnodiging afronding project Vrijheidsdreef

Geachte heer, mevrouw,

U bent direct of indirect betrokken geweest bij de realisatie van ons project Vervanging laanbeplanting Vrijheidsdreef in Heemstede.
Op woensdag 1 februari 2017 om 15.00 uur gaat wethouder Heleen Hooij dit groenproject op feestelijke wijze afronden. Met de aanplant van een lindeboom vlakbij de kruising met de Van Merlenlaan zal zij het beeld van een groene laan weer compleet maken. Onder het genot van een hapje een en drankje blikt zij met alle betrokkenen terug op het verloop van het project.
Ik nodig u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groeten,
namens burgemeester en wethouders van Heemstede,
hoofd afdeling Uitvoering Openbare Ruimte,

K.J. Dijk

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal
op donderdag 24 november 2016

Café De 1e Aanleg, Raadhuisstraat 103, Heemstede, aanvang 20:00

met als gastspreker boswachter Rogier Veldhuizen, werkzaam bij de
Gemeente Heemstede

Beste leden,

Het bestuur van de VVWG nodigt u van harte uit om op donderdag 24 november 2016 aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. De vergadering wordt gehouden in Café de 1e Aanleg (bovenzaal), Raadhuisstraat 103 te Heemstede. Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar!
Als gastspreker hebben we boswachter Rogier Veldhuizen bereid gevonden vragen van leden te beantwoorden.
In verband met de organisatie zouden we graag willen weten of u van plan bent om te komen. U kunt zich aanmelden via info@wandelbosgroenendaal.nl. Heeft u een vraag voor Rogier, dan kunt u dit doorgeven via hetzelfde e-mail adres.
Dus, ligt het wandelbos Groenendaal u na aan het hart en wilt u ook graag meer weten van wat er speelt in het bos dan zien wij u heel graag verschijnen!

Met vriendelijke groet,
Bestuur VVWG

 

Nieuwe bestuursleden gezocht
We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse, wilt u dan contact opnemen met onze voorzitter Marieke Reehoorn tel. 06-11215626 of info@wandelbosgroenendaal.nl

Stand van zaken beheerplan

Heemstede, 10 maart 2015

Beste bosvrienden,

In vervolg op onze mailing van 21 januari 2015, willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rondom het Wandelbos Groenendaal.

Wij hebben in de afgelopen weken van enkele leden reacties ontvangen op het concept Beheerplan van de gemeente, waarin diverse zorgen werden geuit over de rigoureuze bomenkap en het ’schapenplan’. In het laatste overleg met de gemeente hebben wij alle input van onze leden aan de gemeente voorgelegd. Op woensdag 4 maart jl. hebben wij deelgenomen aan de boswandeling die de gemeente had georganiseerd om belangstellenden ter plaatse in te lichten over de aanleiding tot en de gevolgen van het nieuwe beheerplan. Er werd langdurig stilgestaan bij het dunningsbeleid dat tot grote onrust heeft geleid onder de bosgebruikers. Na 20 jaar ecologisch beheer en een politiek van laisser faire is de gemeente tot de conclusie gekomen dat het bos niet gebaat is bij ecologische wildgroei. De achterstallige kap die momenteel plaatsvindt, moet leiden tot een gezond en beheersbaar bos, ook voor toekomstige generaties.

Om een weloverwogen oordeel te kunnen vellen over de inzet van schapen ter bestrijding van de esdoornopslag hebben wij een bezoek gebracht aan de herderin van de schaapskudde die eventueel ingezet gaat worden.

Wij hebben de vragen van onze leden aan haar voorgelegd en de volgende informatie gekregen:

 • De schaapskudde zal worden ingezet ter bestrijding van esdoorn, brandnetels en bramen. In het Bloemendaalse Bos zijn met deze vorm van bestrijding goede resultaten geboekt. Mogelijke alternatieven met de inzet van boswerkers zijn voor deze werkzaamheden nauwelijks mogelijk en zouden gezien het aantal benodigde manuren op den duur veel te kostbaar zijn.
 • Het betreft een experiment van in eerste instantie 2 dagen begrazing in het Noorderbos en 2 à 3 dagen in het Zuiderbos. Mocht dit een succes blijken, dan zal er in de toekomst maximaal 2 maal 2 dagen per jaar in het Noorderbos worden gegraasd. Zie voor meer informatie hierover het artikel “Inzet schapen in Groenendaal” op de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
 • Het betreft een kudde van 100 schapen met 2 honden.
 • De schapen zouden worden ingezet tussen 10.00 uur en 16.00 uur en op die uren zou een aanlijnplicht voor honden gelden.
 • Via flyers, waarschuwingsborden in het bos en de media worden hondenbezitters en overige gebruikers van het bos tijdig geïnformeerd over de komst van de schapen.
 • De uitwerpselen van de schapen bevatten geen stoffen (antibiotica, ontwormingsmiddel) die schadelijk zouden zijn voor honden.
 • De uitwerpselen die onverhoopt op de paden terechtkomen zullen door de gemeente worden verwijderd.

Het bestuur van de VVWG beseft dat een eventuele inzet van schapen voor sommige hondenbezitters tot een verstoring van het dagelijkse ritme zal leiden. Toch is zij van mening dat de voordelen van het inzetten van de schaapskudde – met mogelijk in de toekomst ook nog een koppeling aan educatieve schoolprojecten – belangrijk genoeg zijn om van de hondenbezitters te kunnen vragen om een of twee keer per jaar hun hond tussen 10.00 en 16.00 uur aangelijnd te houden. Wij zijn van mening dat de gemeente het experiment kan uitvoeren. Temeer daar zij al heeft aangegeven dat zij tussentijds de resultaten met onze vereniging zal evalueren. Wij kunnen en zullen dus een vinger aan de pols blijven houden, waarbij wij steeds de belangen van de diverse gebruikers van het bos zorgvuldig zullen afwegen. Met oplossingsgericht (mee)denken hopen wij ook in de toekomst eventuele belangentegenstellingen te kunnen overbruggen, waardoor het plezier dat velen van ons dagelijks van het bos hebben ook in de toekomst gewaarborgd zal zijn.

Tenslotte nodigen wij u van harte uit om a.s. donderdagavond 12 maart 2015 aanwezig te zijn in het raadhuis van de gemeente Heemstede, bij de vergadering van de Commissie Ruimte, waarin het concept Beheerplan ter sprake zal komen. Aanvang 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VVWG

Reacties Beheerplan 2015-2032 (1)

Aan de Vrienden van Wandelbos Groenendaal

Heemstede, 21 januari 2015
Beste bosvrienden,

Op 12 december 2014 vroegen wij u om uw reactie op het concept Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032, dat de gemeente Heemstede onlangs heeft gelanceerd. Wij nodigden u ook van harte uit om aanwezig te zijn op de informatieavond van de gemeente op 7 januari jl. Wij hadden gehoopt op veel reacties, want input vooraf is zinvoller dan kritiek achteraf. De reacties die wij van 6 leden hebben mogen ontvangen hebben wij zorgvuldig meegenomen in ons overleg met de gemeente.

Daarnaast hebben wij ook diverse kritische en positieve geluiden in het bos gehoord en verzameld. Het is heel prettig om diverse standpunten en invalshoeken te kunnen bundelen, om zo met een goed onderbouwd verhaal naar de gemeente te kunnen gaan. De meeste reacties betroffen de proef met begrazing door schapen, het onderhoud en het ecologisch beheer van het bos.

Als bestuur is het onze taak om zoveel mogelijk leden te vertegenwoordigen en een vinger aan de pols te houden bij zaken die het wandelbos betreffen. Wij voeren al maandenlang constructief overleg met de gemeente en het is steeds weer prettig te ervaren dat wij daarbij als serieuze gesprekspartner worden gezien. Wij wijzen op knelpunten en stellen kritische vragen over onderwerpen die nadere toelichting vereisen. Wij dragen daarbij ook alternatieven aan vanuit het perspectief van ‘de gebruiker van het wandelbos’.

Het is dan ook heel jammer dat er afgelopen week in De Heemsteder negatieve en onjuiste berichten over onze vereniging zijn verschenen. Het is niet een kwestie van voor of tegen het beheerplan stemmen, het is van belang om kritische geluiden te laten horen en te streven naar een gezond en goed onderhouden wandelbos voor alle gebruikers. Wij zijn ons ervan bewust dat er op korte termijn minder geliefde maatregelen nodig zijn om het bos ook op de lange termijn aantrekkelijk te houden voor mens en dier.

Ons laatste overleg met de gemeente heeft op 14 januari jl. plaats gehad. In dat overleg hebben wij de input van onze leden besproken.

 • Het inzetten van een schaapskudde om de esdoornopslag te bestrijden is een proefneming waarvan niet bij voorbaat is vast te stellen wat het resultaat zal zijn. Hoeveel schapen zijn er nodig voor het begrazen van een bepaald bosvak? Welke beplanting zullen de schapen precies eten? Hoe zijn de resultaten bij vergelijkbare projecten? Welke maatregelen zijn gewenst om problemen tussen schapen en honden te vermijden? Hoeveel overlast zullen de schapenkeuteltjes geven? Zijn er alternatieven? Wij hebben de gemeente gevraagd om met een gedegen kosten/batenanalyse te komen.
 • Om de gebruikers van het bos niet teveel te ontrieven zouden de volgende nuances aangebracht kunnen worden:
  – geen begrazing door schapen in het weekend
  – duidelijk in het beheerplan aangeven dat het niet om een blok van twee weken gaat, maar om een verdeling van enkele dagen over het noorder- en zuiderbos
  – duidelijke communicatie in het bos welk bosvak wanneer begraasd gaat worden (daar geldt dan tijdelijk een aanlijnplicht)
  – ongewenste hoeveelheden schapenkeutels op de wandelpaden zullen door de gemeente worden verwijderd
 • Sinds de gemeente 20 jaar geleden heeft besloten om het wandelbos ecologisch te beheren, heeft er te weinig dunning plaatsgevonden met alle gevolgen van dien. Belangrijke boomgroepen worden verdrongen door ongewenste flora en op veel plaatsen komen struiken en planten niet tot hun recht door het woekeren van planten en bomen.
  Er moet dus nodig gesnoeid en gedund worden, maar daar moet goed over worden nagedacht. Per aan te pakken bosvak zal in de toekomst met een netwerk van deskundigen worden bepaald welke bomen moeten wijken. Om voldoende draagvlak te creëren kunnen de werkzaamheden worden voorafgegaan door een bezoek aan het betreffende bosvak, met tekst en uitleg, waaraan elke Heemstedenaar kan deelnemen. Tevens zouden de opgegeven bomen kunnen worden gemarkeerd met een bordje of stip.
  Ook hier speelt de communicatie naar de gebruiker van het bos een zeer belangrijke rol.
 • Leden van de VVWG klagen over de grote aantallen takkenrillen en dode bomen die kris kras door het bos verspreid liggen. De gemeente laat weten dat met de grote hoeveelheid kapwerk dat de komende jaren verricht moet worden, wellicht toch ook een deel van het dode hout uit het bos verwijderd moet worden, een stelregel waar men de afgelopen 20 jaar niet van af wilde wijken. Er wordt serieus nagedacht over de bestemming van overtollig kaphout.
 • Verder kwamen o.a. zaken ter sprake als de zwemplaatsen voor honden, het verstrekken van poepzakjes aan hondenbezitters, informatieborden en wandelroutes, strengere handhaving van leefregels, picknicktafels en afvalbakken.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag.
U kunt ons altijd mailen via: info@wandelbosgroenendaal.nl .

Namens het bestuur van de VVWG,

Edith Tiessen
secretaris