Stand van zaken beheerplan

Heemstede, 10 maart 2015

Beste bosvrienden,

In vervolg op onze mailing van 21 januari 2015, willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rondom het Wandelbos Groenendaal.

Wij hebben in de afgelopen weken van enkele leden reacties ontvangen op het concept Beheerplan van de gemeente, waarin diverse zorgen werden geuit over de rigoureuze bomenkap en het ’schapenplan’. In het laatste overleg met de gemeente hebben wij alle input van onze leden aan de gemeente voorgelegd. Op woensdag 4 maart jl. hebben wij deelgenomen aan de boswandeling die de gemeente had georganiseerd om belangstellenden ter plaatse in te lichten over de aanleiding tot en de gevolgen van het nieuwe beheerplan. Er werd langdurig stilgestaan bij het dunningsbeleid dat tot grote onrust heeft geleid onder de bosgebruikers. Na 20 jaar ecologisch beheer en een politiek van laisser faire is de gemeente tot de conclusie gekomen dat het bos niet gebaat is bij ecologische wildgroei. De achterstallige kap die momenteel plaatsvindt, moet leiden tot een gezond en beheersbaar bos, ook voor toekomstige generaties.

Om een weloverwogen oordeel te kunnen vellen over de inzet van schapen ter bestrijding van de esdoornopslag hebben wij een bezoek gebracht aan de herderin van de schaapskudde die eventueel ingezet gaat worden.

Wij hebben de vragen van onze leden aan haar voorgelegd en de volgende informatie gekregen:

  • De schaapskudde zal worden ingezet ter bestrijding van esdoorn, brandnetels en bramen. In het Bloemendaalse Bos zijn met deze vorm van bestrijding goede resultaten geboekt. Mogelijke alternatieven met de inzet van boswerkers zijn voor deze werkzaamheden nauwelijks mogelijk en zouden gezien het aantal benodigde manuren op den duur veel te kostbaar zijn.
  • Het betreft een experiment van in eerste instantie 2 dagen begrazing in het Noorderbos en 2 à 3 dagen in het Zuiderbos. Mocht dit een succes blijken, dan zal er in de toekomst maximaal 2 maal 2 dagen per jaar in het Noorderbos worden gegraasd. Zie voor meer informatie hierover het artikel “Inzet schapen in Groenendaal” op de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
  • Het betreft een kudde van 100 schapen met 2 honden.
  • De schapen zouden worden ingezet tussen 10.00 uur en 16.00 uur en op die uren zou een aanlijnplicht voor honden gelden.
  • Via flyers, waarschuwingsborden in het bos en de media worden hondenbezitters en overige gebruikers van het bos tijdig geïnformeerd over de komst van de schapen.
  • De uitwerpselen van de schapen bevatten geen stoffen (antibiotica, ontwormingsmiddel) die schadelijk zouden zijn voor honden.
  • De uitwerpselen die onverhoopt op de paden terechtkomen zullen door de gemeente worden verwijderd.

Het bestuur van de VVWG beseft dat een eventuele inzet van schapen voor sommige hondenbezitters tot een verstoring van het dagelijkse ritme zal leiden. Toch is zij van mening dat de voordelen van het inzetten van de schaapskudde – met mogelijk in de toekomst ook nog een koppeling aan educatieve schoolprojecten – belangrijk genoeg zijn om van de hondenbezitters te kunnen vragen om een of twee keer per jaar hun hond tussen 10.00 en 16.00 uur aangelijnd te houden. Wij zijn van mening dat de gemeente het experiment kan uitvoeren. Temeer daar zij al heeft aangegeven dat zij tussentijds de resultaten met onze vereniging zal evalueren. Wij kunnen en zullen dus een vinger aan de pols blijven houden, waarbij wij steeds de belangen van de diverse gebruikers van het bos zorgvuldig zullen afwegen. Met oplossingsgericht (mee)denken hopen wij ook in de toekomst eventuele belangentegenstellingen te kunnen overbruggen, waardoor het plezier dat velen van ons dagelijks van het bos hebben ook in de toekomst gewaarborgd zal zijn.

Tenslotte nodigen wij u van harte uit om a.s. donderdagavond 12 maart 2015 aanwezig te zijn in het raadhuis van de gemeente Heemstede, bij de vergadering van de Commissie Ruimte, waarin het concept Beheerplan ter sprake zal komen. Aanvang 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VVWG

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *