Bezoek ’t Molentje van Groenendaal op zaterdag 8 september

Op zaterdag 8 september is ’t Molentje van Groenendaal geopend van 10:00 tot 17:00 in verband met Open Monumentendag. Deze achtkantige molen dateert uit ongeveer 1781 maar over de functie ervan zijn de meningen verdeeld. De molenaar (Guus Broers) is gedurende de dag aanwezig om meer over de molen te vertellen.

Bekijk hier de andere monumenten in Heemstede die meedoen aan Open Monumentendag.

 

Waterkwaliteit Groenendaal

De watergangen rond Groenendaal worden niet bemonsterd op de aanwezigheid van blauwalg. Vorige zomer werd er bij de zwemplaatsen in het bos gewaarschuwd voor blauwalg. Er was toen een duidelijk zichtbare blauwgroene waas in het water aanwezig. Op basis van deze waarneming heeft de bosbeheerder toen waarschuwingsborden geplaatst. Deze waas is nu niet zichtbaar. Blauwalgen kunnen huidirritatie en maag-/darmklachten veroorzaken.

Rijkswaterstaat controleert op vaste zwemlocaties in het hele land de aanwezigheid van blauwalgen tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Op zwemwater.nl staan de resultaten vermeld. Groenendaal is geen zwemwaterplek voor mensen en wordt niet bemonsterd. In de nabije omgeving geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalgen aan het zuidstrand van het Haarlemmermeerse bos.

Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen of wieren. Het zijn bacteriën. Een andere naam ervoor is cyanobacteriën. Ze leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Als er veel voedingsstoffen in het water zitten en het warm is, kan dat een blauwalgenbloei veroorzaken. Tijdens een bloei kunnen de vele blauwalgen een drijflaag vormen. Omdat de onderkant van de drijflaag afsterft, komen gifstoffen (toxines) in het water terecht. Niet alle blauwalgen maken toxines aan. Als het water een vreemde kleur heeft of als er een stinkende laag met algenbrij op het water ligt is het niet verstandig om te zwemmen.

Los van blauwalg is het vrijwel nooit verstandig honden in natuurwateren te laten zwemmen. Leishmania rondwormen en andere parasieten liggen altijd op de loer. De stilstaande poeltjes welke niet met enig ander oppervlaktewater in verbinding staan zijn het hele jaar niet veilig.

De bomen op de Torenlaan worden in oktober gekapt

De gemeente laat ons weten dat in oktober 2018 de beuken aan de Torenlaan gekapt
zullen worden. Zoals al eerder geconstateerd verkeren de bomen in slechte staat en worden daarom vervangen door nieuwe beuken; in het Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032 werd daarover al bericht. Direct na de kap vervangt Waternet in deze laan een oude waterleiding. In het plantseizoen 2018-2019 (in de winter) plaatst de gemeente nieuwe beuken.

In de toelichting meldt de gemeente:
“In de Torenlaan is momenteel geen sprake meer van een volledige laanstructuur. Een aantal bomen is omgevallen of uit voorzorg (deels) verwijderd. Uit een recente inspectie van de bomen bleek dat een deel van de resterende beuken er slecht aan toe is. Maatregelen zijn nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. Om ervoor te zorgen dat bezoekers de Torenlaan ook in de toekomst kunnen ervaren als een monumentale laan is ervoor gekozen alle beuken tegelijk te vervangen door nieuwe beuken.”

“De Torenlaan is de meest noordelijke laan van Wandelbos Groenendaal. Deze laan bestaat uit monumentale beuken en linden van rond 1820. Er zullen 58 beuken gekapt worden en er worden ongeveer 88 nieuwe beuken terug geplant. Daarmee wordt het weer een volledige laan, die vrijwel gelijk is aan de situatie rond 1820.De linden aan de westkant van de laan (bij de Herenweg) zijn nog in goede staat en blijven dan ook staan.”

Om de in het bos aanwezige vleermuizen zo min mogelijk te verstoren vindt de kap plaats in oktober, zodat er geen nesten van vogels verloren gaan.

Een Informatiebijeenkomst staat gepland op woensdagavond 27 juni tussen 19.00 – 20.30 uur. Ter plaatse geeft de gemeente uitleg over de werkzaamheden.
Arthur Schaafsma, Han van der Aar en Rogier Veldhuisen (Wandelbos) zijn erbij aanwezig.

NL Doet 2018

Op 10 maart a.s. doen we weer mee met de landelijke vrijwilligersactie NL Doet.

We gaan in ons dierbare wandelbos Groenendaal – onder begeleiding van boswachter Rogier- bloembolletjes verspenen, zodat er steeds meer bloei en kleur in het bos komt. Alle inspanningen van de voorgaande jaren hebben al mooie resultaten opgeleverd.

We starten om 9.30 uur en verzamelen bij kinderboerderij ’t Molentje. We eindigen rond 12.30 uur. En natuurlijk is er weer koffie, thee en wat lekkers voor de harde werkers.

Naast dat we goed werk verrichten voor het wandelbos, is het ook altijd een gezellige ochtend! Dus meldt u aan via info@wandelbosgroenendaal.nl .

Vervolg operatie Schone Schoenen

Houd Heemstede hondenpoepvrij! Doe mee met de raamposteractie en win een luxe picknick. Hang de raamposter tussen 18 januari en 14 februari goed zichtbaar achter je raam. Onder de inwoners die de poster hebben hangen, verloot de gemeente Heemstede 3 picknicks. Download de poster hier (871 KB) en print hem uit, of haal hem op in het gemeentehuis.

SaveSave

Zieke honden door vergif in Groenendaal?

Er gaat een gerucht rond dat er vergiftigde koekjes in het wandelbos zouden liggen. Er zijn bij de gemeente geen aangiften gedaan; toch is het bos doorzocht, maar er is geen gif gevonden. Wel zijn een paar honden recentelijk ziek geworden, maar navraag bij de gemeente leert ons dat er een soort virus lijkt te heersen, wat de ziekte van die honden zou kunnen verklaren. Een Heemsteedse dierenarts kan de aanwezigheid van gif in het wandelbos ook niet bevestigen; er zijn geen honden met vergiftigingsverschijnselen bij hen binnen gebracht. Het ziet er dus naar uit dat we ons gelukkig geen grote zorgen hoeven te maken.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal op vrijdag 15 december 2017 om 15:00 uur

Locatie: KIMT Stichting Kom in mijn Tuin, Herenweg nr. 16 in Heemstede

 

Beste leden,

Het bestuur van de VVWG nodigt u van harte uit om op vrijdag 15 december 2017 aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. De vergadering wordt gehouden in het gebouw van KIMT Stichting Kom in mijn Tuin, gelegen in het zuidelijk deel van het bos. Een routebeschrijving is bijgesloten. Om 14.45 uur staat de koffie/thee klaar!

In verband met de organisatie zouden we graag willen weten of u van plan bent om te komen. U kunt zich aanmelden via info@wandelbosgroenendaal.nl. Laat het ons ook weten als u het lastig vindt om er te komen, want dan kunt u met ons meerijden.

Dus, ligt het wandelbos Groenendaal u na aan het hart en wilt u ook graag meer weten van wat er speelt in het bos dan zien wij u heel graag verschijnen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur VVWG

Marieke Reehoorn (voorzitter), Trudy Vink (penningmeester en ledenadministratie)

Leo van Os (PR) en Freek Braadbaart

Bijlage: Routebeschrijving (pdf, 146 KB)

Aandacht voor wandelbos binnen campagne Schone Schoenen

Als onderdeel van de campagne ‘Schone schoenen’ is ook een vlogger actief. Hieronder zijn eerste filmpje met o.a. het wandelbos Groenendaal.

 

Er zijn drie extra houders geplaatst in het bos 1) bij de ingang Herenweg bij de zwemplaats 2) bij de pannenkoekenboerderij en 3) bij de ingang klooster Glipperdreef. Bij het klooster is een ingang waar honden aangelijnd via de blauwe route het bos in mogen.

De bestaande houders bij de speeltuin en tennisvelden worden weer regelmatig bijgevuld.